ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

Release Date : 30-05-2018 16:52:57
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑