กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
ผู้บังคับการกรม ร.๓ กองพลทหารนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และรับทราบถึงอาการของ อาสาสมัครทหารพราน

ผู้บังคับการกรม ร.๓ กองพลทหารนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และรับทราบถึงอาการของ อาสาสมัครทหารพราน

กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกลอบวางระเบิดบริเวณถนนสาย ๔๒ บ้านลูโบ๊ะสาวอ หมู่ ๗ ตำบล ลูโบ๊ะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จวังหวัด สงขลา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 • แก้ไขเมลกองทัพเรือ
 • นโยบาย ผบ.ทร.๖๒
 • แบบสำรวจและวัดผลการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ นย.
 • - ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง
 • ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • PMQA หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ตรวจสอบสลิบเงินเดือนข้าราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
 • ชมรมภริยานาวิกโยธิน
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • แบบสอบถามนายกรัฐมนตรี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
 • แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินด้านสารสนเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 • ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
 • กองทัพเรือ กับ PIV6
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ
 • แบบสอบถาม นย.
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • นาวิกโยธิน หน่วยราชการ
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online/TMB Business Click
 • km หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ศรชล.
 • แบบประเมินกำลังนาวิกโยธิน
 • กิจการร้านค้าและการบริการ PX