หน่วยงาน

หน่วยขึ้นตรง
กองบัญชาการ

กองบัญชาการ

กองพลนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน

ศูนย์การฝึก นย.

ศูนย์การฝึก นย.

กรม รปภ.นย.

กรม รปภ.นย.

ร้อย ปจว.นย.

ร้อย ปจว.นย.

หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.

ฉก.ทพ.นย.

ศปศ.๖๑

ศปศ.๖๑

ฉก.นย.๔๑๑

ฉก.นย.๔๑๑

กรม ทพ.นย.

กรม ทพ.นย.

ส่วนยุทธบริการ
ส่วนการศึกษาและวิจัย
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. (ที่เกี่ยวข้องกับ นย.)
กปช.จต.

กปช.จต.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ทร.

ฉก.นย.ทร.