ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ร้อย.ทพ.นย.และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม โครงการญาลันนันบารูชุมชนเข้มแข็ง

ร้อย.ทพ.นย.และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม โครงการญาลันนันบารูชุมชนเข้มแข็ง

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม โครงการญาลันนันบารูชุมชนเข้มแข็ง ในเวทีที่ ๕/๖๓ เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ กอ.รมน.ภาค ๔

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓๒๘ มิถุนายน วันทหารนาวิกโยธิน