ข่าวเด่น ทั้งหมด
ให้การ รปภ.พระภิกษุสงฆ์วัดโชติรส ในการออกบิณฑบาตเนื่องโอกาสเข้าพรรษา

ให้การ รปภ.พระภิกษุสงฆ์วัดโชติรส ในการออกบิณฑบาตเนื่องโอกาสเข้าพรรษา

ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.๙ ฯ มอบหมายให้ จ.ท.อภิสิทธิ์ ชินวงค์ หน.ชป.จรยุทธ์ที่ ๑ ประกอบกำลัง อส.ชคต.ตะโละไกรทอง ร่วมกับ ชรบ.บ้านดินเสมอ ให้การ รปภ.พระภิกษุสงฆ์วัดโชติรส ในการออกบิณฑบาตเนื่องโอกาสเข้าพรรษา ณ บริเวณหมู่บ้านดินเสมอ ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั้น และภูมิใจ