ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ชุดปฎิบัติการด้านกิจการพลเรือน ระดับกองร้อยของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผล

ชุดปฎิบัติการด้านกิจการพลเรือน ระดับกองร้อยของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผล

ชุดปฎิบัติการด้านกิจการพลเรือน ระดับกองร้อยของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผล ของคณะชุดตรวจที่๒ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค๔ ส่วนหน้า

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓๓๐ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน