ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ นักเรียนโรงเรียน ที่เดินทางมาแข่งขันกรีฑา ๒๐๑๘กลุ่มชาเบ็ง

ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ นักเรียนโรงเรียน ที่เดินทางมาแข่งขันกรีฑา ๒๐๑๘กลุ่มชาเบ็ง

ฉก.ทพ.นย.ทร. ร้อย.ทพ.นย.ทพ. ชุด กร. ได้ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ นักเรียนโรงเรียนที่เดินทางมาแข่งขันกรีฑา ๒๐๑๘กลุ่มชาเบ็ง วันที่ ๒ ของการจัดการแข่งขัน โดยนำนักเรียนช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณ ณ สนามฟุตบอล อบต.จอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน นย.