ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
 ร้อย.ทพ.นย.๗ฯ ได้เข้าพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคย กับพี่น้องประชาชน

ร้อย.ทพ.นย.๗ฯ ได้เข้าพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคย กับพี่น้องประชาชน

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๗ฯ ได้เข้าพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคย กับพี่น้องประชาชนตามร้านน้ำชากาแฟ ในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ที่เป็นแบบอย่างใน การพึ่งพาตัวเอง โดยใช้แนวทางเศรฐษกิจพอเพียง

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓โอวาท ผบ.ทร. เยี่ยม กรม ทพ.นย.