ร่วมฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

ร่วมฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

ร้อย.ทพ.นย.๑๑ โดย จ.ท.มงคล จัดที่ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ของกำลังพลแต่ละกองร้อย ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อาคารฝึกยิงอาวุธประจำกาย โดย บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้