เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ร้อย.ทพ.นย.๓ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยือน และมอบของเครื่องอุปโภคและบริโภค ที่รับมอบจาก ฉก.นย.ทร. ส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านตันหยง และบ้านชูโว

ร้อย.ทพ.นย.๓ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยือน และมอบของเครื่องอุปโภคและบริโภค ที่รับมอบจาก ฉก.นย.ทร. ส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านตันหยง และบ้านชูโว

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๓ ฯ นำโดย พ.จ.อ.เลิศไชย หรูเจริญ พันจ่ากองร้อย/หน.ชป.กร. จ.อ.วุฒินันต์ ประทุม รอง หน.ชป.กร. พร้อมชุด ชป.กร. เข้าพบปะเยี่ยมเยือน และมอบของเครื่องอุปโภคและบริโภค ที่รับมอบจาก ฉก.นย.ทร. ส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านตันหยง และบ้านชูโว ม.๔ และ ม.๕ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

๑๕ กันยายน ๒๕๖๒โอวาท ผบ.ทร. เยี่ยม กรม ทพ.นย.