ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ร้อย.ทพ.นย.๘ฯ และ ร้อย.ทพ.นย.๖ฯ เข้าพบปะชาวบ้านและมอบแผ่นโปสเตอร์รณรงค์เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ร้อย.ทพ.นย.๘ฯ และ ร้อย.ทพ.นย.๖ฯ เข้าพบปะชาวบ้านและมอบแผ่นโปสเตอร์รณรงค์เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๘ฯ และ ร้อย.ทพ.นย.๖ฯ เข้าพบปะชาวบ้านและมอบแผ่นโปสเตอร์รณรงค์การสังเกตุอาการและการปฏิบัติตนหากมีอาการต้องสงสัยหรือเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

๙ เมษายน ๒๕๖๓โอวาท ผบ.ทร. เยี่ยม กรม ทพ.นย.