เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
 เข้าร่วมเปิดปอซอ เนื่องในช่วงเดือนบวช รอมฎอน ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

เข้าร่วมเปิดปอซอ เนื่องในช่วงเดือนบวช รอมฎอน ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๕ ร.อ.สมศักดิ์ ตะคุณนะ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕ พร้อม ชป.กร. เข้าร่วมเปิดปอซอ เนื่องในช่วงเดือนบวช รอมฎอน ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดดารุลมะมุร์ บ.ดูกูสุเหร่า ม.๗ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั้น และภูมิใจ