ร่วมกิจกรรมโครงการมอบเรือพาล่องเล ปล่อยหอยหวาน ๒๐๐๐๐ ตัว ณ บริเวณพลับพลารวมใจบ้านละเวง

ร่วมกิจกรรมโครงการมอบเรือพาล่องเล ปล่อยหอยหวาน ๒๐๐๐๐ ตัว ณ บริเวณพลับพลารวมใจบ้านละเวง

ร.อ.สมชาติ กาญจมณี ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑๑ บ.รังมดแดง และ ร.ท.ณรงค์ เล็มศรีงาม รอง ผบ. หน.ชป.กร ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๙ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมอบเรือพาล่องเล ปล่อยหอยหวาน ๒๐๐๐๐ ตัว ณ บริเวณพลับพลารวมใจบ้านละเวง

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑เพลง " อ้อมกอดของพ่อ ทหารพรานนาวิกโยธิน  ทหารของประชาชน เพื่อพิทักษ์ประชาชน "