ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑ นำโดย ร.อ.กิตติกานต์ นาคำภา รอง ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑ ได้ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน ผบ.กรม ทพ.นย. มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนยากจน