ผู้บริหาร

 • นาวาโท ชุมพล บัณฑิตไทย

 • รอง ผบ.กรม ทพ.นย.ทร.

 • -ม.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5)
  -หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร
  -ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี 
  -ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
  -การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม 
  -หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. 
  -หลักประจำ

  ตำแหน่ง

  -ผบ.มว.รถถัง ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย.
  -ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
  -นขว.บก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
  -นยก.บก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
  -ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
  -นยก.บก.กรม ร.๑ รอ.พล.นย.
  -ประจำ กพ.ทร.(เรียน เสธ)  
  -หน.ข่าวกรองการรบ ขว.นย.
  -ผบ.พัน.ถ.พล.นย.
  -หน.ฝสพ.บก.พล.นย.
  -รอง ผบ.กรมทหารพราน นย.  

 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

บุญเกิด มูลละกัน

ผบ กรม ทพ.นย.ทร.

นาวาโท

ชุมพล บัณฑิตไทย

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.ทร.

นาวาโท

วรรณะ ฤทธิชัย

รอง ผบ.กรม ทพ.นย.ทร.

นาวาโท

ร่มเกล้า เปี่ยมอ่อน

เสธ.กรม ทพ.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด