โครงการลดความเสี่ยงกับภัยพิบัติและการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน มีกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

Release Date : 19-02-2018 16:30:46
โครงการลดความเสี่ยงกับภัยพิบัติและการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน มีกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๗ รอ.กิตติภพ ดาศรี  ผบ.ร้อย  ได้มอบหมายให้ ร.ท.สายชล อุษาทิวากาล รอง ผบ.ร้อย. และ ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘ ร.อ.ไพฑูรย์ ลาภไธสง ผบ.ร้อย  เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงกับภัยพิบัติและการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน มีกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้นำชุมชน เรื่องบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในระดับหน่วยบริการ การศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ บ.บูเกะปาลัส  ม. ๔ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน และนายไพโรจน์ ศรีนิล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Save the Children มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย หน.ส่วนราชการและผู้แทน ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑