รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้ทำพิธีบวงสรวง องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ณ กรม ทพ.นย.

Release Date : 19-05-2019 19:42:17
รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้ทำพิธีบวงสรวง องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ณ กรม ทพ.นย.

น.ท.วัชระ โคตรพัฒน์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้ทำพิธีบวงสรวง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร และเวลา ๐๘๓๐  ได้อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ เพื่อน้อมรำลึก และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรืออย่างอเนกอนันต์ ณ กรม ทพ.นย. บ.โคกยามู ม.๔ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒