รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวัน อาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Release Date : 19-05-2019 19:35:54
รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ  เนื่องในวัน อาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

น.ท.วีรยุทธ พันธ์ฉลาด รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน อาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อหน้าแถวทหาร ณ บริเวณหน้า บก.ฉก.ทพ.นย.ทร. บ.สะแต ม.๔ ต.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อให้กำลังพลร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ ผู้ทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงมาตราบจนทุกวันนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒