สืบสภาพของเครื่องทำความเย็น และได้ร่วมกับทีมงานของ ศอ.บต. ถ่ายทอดสด

Release Date : 21-05-2018 16:20:42
สืบสภาพของเครื่องทำความเย็น และได้ร่วมกับทีมงานของ ศอ.บต. ถ่ายทอดสด

ฉก.ทพ.นย.ทร. นำโดย พ.จ.อ.ภิรมย์ เพ็งพูลเดช หน.ชป.กร.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๘  พร้อมชุด ชป.กร. ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะสานสัมพันธ์กับ นายชัยโรจน์ ตามาดี ผู้ใหญ่บ้านบูแม ม.๑ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิาส และได้ตามสืบสภาพของเครื่องทำความเย็น และได้ร่วมกับทีมงานของ ศอ.บต. ถ่ายทอดสด ณ มัสยิดดารุลอีมาน  บ้านบูแม ม.๑ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑