พลเรือตรี آѹ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
นาวาเอ ͹ ѹآѹ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ()
 
นาวาเอ طԾ  ͹ѹ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ()
     
     
นาวาเอก ԵѲʡ
เสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
 
     
นาวาเอก ѭ
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๑)
 
นาวาเอก ǧ촹 ҹ
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๒)