ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม CARAT 2017
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
พลเรือตรี พิสัย สุขวัน
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ
ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม CARAT 2017
ตามแผนการฝึกและการสนับสนุนการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่างๆ
ในกองทัพเรือ ประจำปี 2560
ณ สนามฝึกหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก
ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ
Back to home page
1DSC_8212
3DSC_7919
4DSC_7922
6DSC_8243
7DSC_8014
8DSC_8022
9DSC_8150
13DSC_8063
13DSC_8239
14DSC_7945
14DSC_8003
16DSC_7990
20DSC_7953
22DSC_7976
24DSC_7967
24DSC_7972
25DSC_7973
26DSC_7969
DSC_7927
DSC_7935
Start slideshow

พ.จ.อ.สุพรรณ์   เวชกามา
พันจ่าการภาพ ฯ

loading