พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
พลเรือตรี พิสัย สุขวัน
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วยข้าราชการ พลทหาร และครอบครัว
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พุทธสถานกองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
DSC_8281
DSC_8286
DSC_8291
DSC_8292
DSC_8293
DSC_8296
DSC_8297
DSC_8299
DSC_8300
DSC_8302
DSC_8304
DSC_8310
DSC_8313
DSC_8315
DSC_8317
DSC_8319
DSC_8320
DSC_8323
Start slideshow

พ.จ.อ.สุพรรณ์   เวชกามา
พันจ่าการภาพ ฯ

loading