กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
พลเรือตรี พิสัย สุขวัน
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ อาคารบำบัดและคัดแยกขยะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีฯ
Back to home page
1DSC_7668
4DSC_7581
5DSC_7589
6DSC_7611
7DSC_7612
8DSC_7586
10DSC_7648
11DSC_7566
11DSC_7650
12DSC_7613
13DSC_7619
14DSC_7506
15DSC_7511
16DSC_7662
17DSC_7667
18DSC_7684
19DSC_7660
20DSC_7696
21DSC_7697
26DSC_7710
Start slideshow

พ.จ.อ.สุพรรณ์   เวชกามา
พันจ่าการภาพ ฯ

loading