Naval stary dog care center /ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
ขอขอบคุณ
เมื่อ27 1245 คุณอรรถพล คุณสมพรรณา. กองมาก บริจาคอาหารสุนัข20กก.จำนวน 2 กระสอบ
เมื่อ 27 1250 คุณสุนี ใจรักษา บริจาคอาหารสุนัข 10 กก. จำนวน 5 กระสอบ และขนมสุนัขจำนวน 8 ถุง
เมื่อ27 1300 คุณอดิศร  ทับทิมบริจาคเงินค่าอาหารสุนัข และได้นำสุนัขเพศผู้ไปเลี้ยงดูจำนวน 1 ตัว
เมื่อ27 1310 จนท.โรงพยาบาลพุทธโรธร บริจาคเงินค่าอาหารสุนัข
เมื่อ011330มี.ค.59 น.ต.สัมพันธ์ เสียงสืบชาติหน.ชุดดูแลสุนัขฯได้รับการติดต่อจากร้านเทพประทาน ตลาดสัตหีบ ขอบริจาคอาหารสุนัขหนัก20กกจำนวน15กระสอบและอาหารกล่องสำหรับสุนัข15ลังทางศูนย์ได้จัดรถไปรับมาเรียบร้อยครับ

ขอขอบคุณ
เมื่อ111730ก.พ.59
คุณจุฑาทิพย์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 59/12 ม.8 ต.โป่ง บางละมุงฯได้มาขอลูกสุนัขเพศผู้1เพศเมีย 1 นำไปเลี้ยง/จนท.ได้ให้ลงที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อไว้ตรวจสอบภายหลังจึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
เมื่อ131430ก.พ.59
คุณนิพนธ์ สุโกศลวิสิทธิ์ร้านปริญญาเภสัชตลาดสัตหีบได้บริจาคอาหาร10กก.1ถุง
ขนมสุนัข4ถุง/ถุงมือแพทย์1กล่องพร้อมทั้งเงินจำนวน  500- บาทครับ
เมื่อ141515ก.พ.59
คุณนันทนัช สักกทัตติยกุลจาก กทม. ได้นำอาหารสุนัขถุงละ 10 กก.จำนวน  3  ถุงมาบริจาคที่ศูนย์ดูแลสุนัขฯครับ
เมื่อ 191430 ก.พ.59
นักศึกษาจาก ม.บูรพา มีรายชื่อดังนี้ คุณรัตนวลี วงศ์เทียมใจ, คุณเสาวลักษณ์ คำภีร์  ,คุณอภัสรา เกตุแก้ว ,คุณอภินันท์ สานติเธียร
ที่มาฝึกงาน ฝ่าย กม.นย.  พร้อมด้วย พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
นำนักศึกษามาดูสุนัขที่ศุนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย. นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ฝ่าย กม.นย.
ได้มีจิตศรัทธาซื้ออาหารสุนัขนัข น้ำหนัก 10  กก. มามอบให้  1 กระสอบ  ขอบคุณครับ
เมื่อ 200903 กพ.59
นักศึกษาปี 4 จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาขตร่มเกล้า กทม.
ได้บริจาคแป้งโรยเห็บ หมัด ครีมรักษาโรคผิวหนังสุนัขและอาหารสุนัขขนาด 20 กก. จำนวน 5 กระสอบ

ขอขอบคุณ
เมื่อ ๐๓๑๐๓๐ ก.พ.๕๙ คุณขวัญใจ ศรีมากเปีายม และ คุณสุพัฒตรา เสาแก้ว มอบอาหารสุนัขขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๒ กระสอบ�ͺ
เมื่อ ๐๓๑๑๒๐ ก.พ.๕๙คุณพิชญภา บุญเกื้อ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕/๑๖๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขอรับสุนัขไปเลี้ยง จำนวน ๑ ตัว
เมื่อ๐๘๑๖๓๐ ก.พ.๕๙ คุณวรภัทร พีรศักดิ์โสภณ บ้านเลขที่  ๑๑๒/๔ ม. ๑๐ ต.บางเสร่ฯได้มาขอรับลูกสุนัขเพศผู้ไปเลี้ยงดูจำนวน ๒ ตัว และเวลาเดียวกันน.ส.ธริศาและน.ส.ฐานิศร กาญจนหัตถกิจจากอ.ศรีราชาได้มามอบอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๒ ถุง ๑๐ กก. จำนวน ๑ ถุง และบริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐.-บาทด้วยครับ

ขอขอบคุณ
เมื่อ ๑๖ ม.ค. ๕๙
ครอบครัว พรรณรายน์ บริจาคทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๙
นาง ระวีวรรณ วีระพันธ์ และครอบครัว ได้มอบอาหารสุนัขจำนวน ๓ กระสอบ,แชมพูสุนัข ๒ แกลลอนและบริจาคเงินเป็นค่าอาหารสุนัข ให้กับทางศูนย์ฯ จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท

ขอขอบคุณ
เมื่อ ๑, ๒, ๔ ม.ค. ๕๙
คุณศศิพัธร์ วงศ์วาน,คุณธนาภรณ์ กัลยารัตน์,คุณ
วุฒิพงษ์ วงค์พุฒ
มาจาก กทม.มอบเงินใส่ตู้บริจาค ๕๐๐- บาท 
คุณพลกฤษณ์ บุญลือและคณะมอบอาหารสุนัข ๒๐ กก. จำนวน ๒ ถุง  
คุณนฤมล ถิรโภคัยและคุณอนุรักษ์ โคตรตาแสงมอบอาหารสุนัข ๒๐ กก. จำนวน ๒ ถุง
คุณตุลพันธุ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์,คุณจีรนันท์ วงค์สวัสดิ์
จาก จว.ระยอง มอบอาหารสุนัขโต ๒๐ กก.1ถุง และแชมพูกำจัดเห็บหมัด ๒ ขวด
ร.ต.จรัส คงศรีสวัสดิ์และครอบครัว ได้มามอบอาหารสุนัขถุงละ ๑๐ กก. ๒ ถุง
น.ส.นิภาธร โพธิ์สว่าง  บริจาคเงินค่าอาหารสุนัขจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท.-

       
 
ขอขอบคุณ
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มอบให้ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
รับมอบอาหารสุนัข  จาก บริษัทรอยัล คานินโดยมีโรงพยาบาลสัตว์ ivet เป็นผู้ประสานงาน
มูลค่า 109,250 บาท  ขอบคุณมากครับ

ขอขอบคุณ
เมื่อ ๐๙ ธ.ค.๕๘ นางนันท์วิภา แสนสวัสดิ์
๖/๒๗ หมู่บ้านเกษมกมล ซ.พระยาสุรเรนทร์ ๒๒ แขวงบางช้าง เขตสามวา กทม. ๑๐๕๑๐
มอบขนไข่กรอบ จำนวน ๒๕ ปี๊บ และเงินอีกจำนวน ๔,๕๐๐.- บาท ขอขอบคุณมากครับ


ขอขอบคุณ
เมื่อ ๐๙ ธ.ค.๕๘ นายเมธี  เที่ยงธรรม (ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์)
เลขที่ ๗๕ ม.๔ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กับเพื่อนๆ มอบอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก. จำนวน  ๒ กระสอบ


  

ขอขอบคุณ
เมื่อ๔ ธ.ค.๕๘ พ.จ.อ.ไกรวุฒิ ธรรมเมธาและคุณขนิษฐา ธรรมเมธา ได้มอบอาหารสุนัขให้กับทางศูนย์ จำนวน ๒ กระสอบครับ
  

˹�� (..1.) (..2..)

 

 

 
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ประสาน นาวาเอก เกรียงไกร รุ่งเรือง โทร. 081 897 4205
โทร. 02 4661180 ต่อ 61042 Email : rtmc.dogcare@gmail.com

Facebook :https://www.facebook.com/people/ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด-ทร-โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ออกแบบ/ผู้ดูแลระบบ พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
เมื่อ 1 มีนาคม 2558