โครงการก่อสร้างศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Naval stray dog care center

--------
ความคืบหน้าการจัดการพื้นที่จัดสร้างศูนย์สุนัขจรจัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Back to home page
10-02-58_2-1
10-02-58_2-2
10-02-58_2-3
10-02-58_2-4
10-02-58_2-5
10-02-58_2-6
10-02-58_2-7
10-02-58_2-8
10-02-58_2-9
10-02-58_2-10
10-02-58_2-11
10-02-58_2-12
10-02-58_2-13
10-02-58_2-14
10-02-58_2-15
10-02-58_2-16
10-02-58_2-17
10-02-58_2-18
10-02-58_2-19
10-02-58_2-20
10-02-58_2-21
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.