ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
-----------------
วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑
-คุณ วรากรณ์ และเพื่อนๆ บริจาคเวชภัณฑ์รักษาสุนัข
-จ.ท. วิวิธวิน ชิดปราง อาหารสุนัข ๑๑ กก.
-นางนัยนา แสงสมบัติ บริจาคเงิน ๑,๖๐๐ บาท
-น.ส. มุกดา บ่วงราชบพิตร น.ส. หรรษา ทองมนต์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นายวีรยุทธ เพชรวิสัย บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ข้าวสาร ๑๐ กก.
-นาย ชาญวิทย์ จันทาร บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย เอกรัฐ ตระกูลเทวนคร นส. วิจิตรา ภูมิประกรน์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคเวชภัณธ์ยา
-คุณ ธีรดา หลงศิริ บริจาค อาหารสุนัข ๖ กก. เเละ เงินจำนวน ๓๐๐ บาท
Back to home page
67151
67142
67762
68136
68015
17660
17662
947
29
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading