ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
-----------------
วันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ วิรงรอง เอี่ยมภิญโญ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. เงิน ๕๐๐ บาท
-พ.จ.อ.หญิง วิไลวรรณ คเชนทะทอง บริจาค ข้าวสารและอาหารแมว
-พล.ร.ต. บุลกร ไชศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ทิพย์สุดา ช่วยสำราญ บริจาคข้าวสาร และผงซักฟอก
-คุณ ศุภลักษณี อินทปันตี บริจาคอาหารแมว ๑๙ กก.
-คุณ อนุกร สุเมชาวัฒนพงศ์ บริจาคข้าวสาร
-คุณ อารยา นิลทีป บริจาคข้าวสารและผงซักฟอก
Back to home page
26992562_1791283764238608_9218611888352188120_n
40307
40305
689
687
S__2007053
S__2007051
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading