ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
-------------------
วันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ เกศนิโรธ ปัทมสุขสุคนธ์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กก.
-คุณ อโณทัย เน่งผล และ น.ส. วนัสกาณ ทองศาสตรา โครงไก่ ๑ ถุง เสื้อสุนัข และผงซักฟอก
-คุณ วิภา สินสวาสดิ์ บริจากเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-คุณ จรรยรัชชศร ธนาวุฒิกุล และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ชิณฤทธิ์ จันทร บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก.
-คุณ ณัฎตรา กรวยทรัพย์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก.
Back to home page
7
30175
32
76
32792
32721
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading