ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
---------------------
วันที่ ๒๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอวา และ คณะ บริจาค อาหารสุนัข จำนวน ๑๒๐ กก. ข้าวสาร ๑๕ ถุง
-คุณ พงษ์ศักดิ์ และครอบครัว และคุณ กรรณิการ์ และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.
-คุณ ไพเราะ เนื่องจำนงค์ และครอบครัว บริจาคอาหารกระป๋อง เงินสด ๕,๐๐๐ บาท
-คุณ สิรินาถ ยกเลื่อน บริจาค เงิน ๑,๐๐๐ บาท คุณ รัชนีกร บุณยเกียรติ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท คุณ อุดมพร บุณยเกียรติ บริจาคเงิน ๑๐๐ บาท
-คุณ สุรีลักษ์ เทียมธรรม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. น้ำเกลือ ๒ ขวด สเปรย์เห็บหมัด ๒ ขวด น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-นาง ศุภัสสรา สำราญฤทธ์ บริจาคข้าวสาร ๑๐ ถุง อาหารสด ๒๐ กก.
-คุณ กันทิมา ชัยอุดม บริจาคอาหารสนัข ๒๒ กก. เงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ พาสิน ธนสิน บริจาคเงินสด ๑,๖๐๐ บาท
-จ.อ. ปิยะศักดิ์ ภักดีล้น บริจาคข้าวสาร ๕ กระสอบ
Back to home page
859
338
893
519
912
32211
28407
28398
28395
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading