ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ

-------------
วันที่ ๑๒ มี.ค.๖๐ คุณ พรสุดา ใจงิ้วดำ บริจาคอาหาร ๑๐ กก
วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ และ คุณสุดารัตน์ ประเสริฐลาภ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก
วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๐
- คุณ ชญานิษฐ ขาวผ่อง บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
- คุณ นริศา ประเสริฐสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๒๕ กก. ๑ กระสอบ
วันท ๑๙ มี.ค.๖๐
- คุณ อนุมาศ เรืองศิริ และ คุณ วรพรรณ พรหมทอง บริจาคอาหารสุนัข ๒ กระสอบ
- ร.อ.ญ. อรณี กระจ่างพล บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๒๐ กก.๑ กระสอบ
- น.ส กนกวรรณ นาตแก้ว บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๑๐ กก.
Back to home page
18
98_n
186
191
1917
130360_n
150360
S__2891778
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading