ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ

-------------
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๐
- คุณ ชาญณรง แนวหล้า และ คุณ ดวงใจ บุญรุ่ง บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- กลุ่มรถ ALL SWIFT THAILAND บริจาคอาหารสุนัข กระสอบละ ๑๐ กก. ๑๓ กระสอบ
Back to home page
110360n
1346
1350
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.