ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-------------
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นาย ณัฐพงศ์ เพ็งปาน อาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผบ.กฝท.ศฝ.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ กฝท. มอบอาหารสุนัข ให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด จำนวน ๑๐ กระสอบ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นาย ปัณยกร ทองแถม และเพื่อนๆ รวมบริจาค อาหารเม็ด ๒๐ กก. จำนวน ๖ กระสอบ
Back to home page
0111
16
20
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading