ต้อนรับคณะจากศูนย์การท่องเที่ยว กองทัพเรือ
------------
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์การท่องเที่ยว กองทัพเรือ ทางศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มีการแสดงโชว์สุนัขให้ชม และทางศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว กองทัพเรือ
Back to home page
P1080221
P1080375
P1080379
P1080385
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading