ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
วันที่ ๓ ก.ย.๕๙
คณะเตรียมทหารรุ่นที่ ๓๗ นายเรือ ๙๔ ร่วมบริจาคเงินและอาหารสุนัข ๔ กระสอบ กระสอบละ ๒๐ กก.
น.ท. ศามน มิลินทางกูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
จ.อ. นนท์นริฐ วรพงค์สิทธิคุณ นาย พิษณุ วงษ์ประมูล และ คุณจิตรนันท์ เสงี่ยมศักดิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
คุณมานพ อินนั่งแท่น คุณดัชนี ขาววรณ์ และฝ่ายชันสูตร ร.พ.พนัสนิคม บริจาคอาหารสุนัข ๓๕ กก.
Back to home page
3
3_1
3_2
3_3
3_4
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.
loading