ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
เมื่อ ๒๔-๒๕ ส.ค.๕๙
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ได้มอบอาหารสุนัขขนาด ๑๐ กิโล จำนวน ๓ กระสอบ ครับ
คุณ บุษราค์ ศิริเจิรญลาภำ บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๑๐ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
Back to home page
344
33577
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.
loading