ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

-----------
เมื่อ ๑๔๑๕๐๐ ส.ค.๕๙ คุณวิภาวดี มณีศรี และครอบครัว มอบอาหารสุนัข อาหารเสริมสำหรับสุนัข ยาป้องกันเห็บหมัด และทรายแมว จำนวน ๔๐ กระสอบ
เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๕๙ คุณศิริรัตน์ และคุณวรินณ์ธร กระจ่าง มอบอาหารสุนัข จำนวน ๒ กระสอบ ๒๐ กก.
Back to home page
27194
18911
18912
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.