ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

------------
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๙ ได้มีคณะพนักงาน เทสโก โลตัส สำนักงานใหญ่ ประสานขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย. เพื่อมอบอาหารสุนัข จำนวน ๑๐ กระสอบ และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ
เมื่อ ๒๗๑๒๐๐ ก.ค.๕๙ คุณปุณิกา และครอบครับ บริจมคอาหารสุนัข ขนาด ๒๕ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
Back to home page
180976
180977
180978
23041
180975
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย กม.นย.