พล.ร.ต.ชัยประชา งามเอกและเพื่อนๆได้เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขฯ
------------
เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน ผจก.ศูนย์ดูแลสุนัขฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ชัยประชา งามเอกและเพื่อนๆได้เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขฯ
โดยได้มอบอาหารและเงินจำนวน ๑๖,๓๗๗-บาท
และต่อจากคณะนี้มีอีก ๑ คณะ เป็นบริษัทจากกทม.มอบเงินอีก ๑๐,๐๐๐-บาท
Back to home page
3679
3680
3681
3682
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading