ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ

-------------
เมื่อ261130มี.ค.59 นายกิตติวัฒน์ ชาวไร่และเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก(บางพระ)ได้นำอาหารสุนัขถุงละ10กก.มาบริจาคจำนวน3ถุง
เมื่อ 30 มี.ค.59 น.อ.ญ.จารุพร ทรัพย์แสนดี บริจาคอาหารสุนัขขนาด 20 กก. จำนวน 1 กระสอบ
Back to home page
500326
590330
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.