ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอขอบคุณ

----------
เมื่อ ๐๓๑๐๓๐ ก.พ.๕๙
คุณขวัญใจ ศรีมากเปีายม และ คุณสุพัฒตรา เสาแก้ว มอบอาหารสุนัขขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๒ กระสอบ
เมื่อ ๐๓๑๑๒๐ ก.พ.๕๙ คุณพิชญภา บุญเกื้อ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕/๑๖๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขอรับสุนัขไปเลี้ยง จำนวน ๑ ตัว
เมื่อ๐๘๑๖๓๐ ก.พ.๕๙ คุณวรภัทร พีรศักดิ์โสภณ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๔ ม. ๑๐ ต.บางเสร่ฯได้มาขอรับลูกสุนัขเพศผู้ไปเลี้ยงดูจำนวน ๒ ตัว
และเวลาเดียวกันน.ส.ธริศาและน.ส.ฐานิศร กาญจนหัตถกิจจากอ.ศรีราชาได้มามอบอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๒ ถุง ๑๐ กก. จำนวน ๑ ถุง และบริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐.-บาทด้วยครับ
Back to home page
113550
031030
031120
071220
071220_1
081630
081630_1
081630_2
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading