ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอขอบคุณ

------------
เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๙
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน เลขานุการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์/ผบ.กรม สน.พล.นย.
มอบเงินสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยมี น.อ.จงกล หอมจันทร์ ผู้จัดการศูนย์ฯ/รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นผู้รับมอบ ณ บก.กรม สน.พล.นย.
บ,จ,ทำมะอะทำ. ๗๘๑/๖ ถ,อิสรภาพ. แขวงวัดอรุณ. เขตบางกอกใหญ่ กทม, ๑๐๖๐๐. Tel 099-227-6676. บริจาคเงินค่าอาหารสุนัขจำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๓๐ มค ๕๙ เวลา ๑๑๐๐ รับมอบอาหารสุนัข จาก นักศึกษา ม.หอการค้า คณะนิเทศศาสตร์
เมื่อ ๓๑๑๑๓๐ ม.ค.๕๙ พ.จ.ท.บุญนันท์ จันทร์ลองและครอบครัวจากกบร.พร้อมด้วยเพื่อนจากกทม.ได้นำอาหารสุนัข ๑๐ กก.จำนวน ๕ ถุงและข้าวสาร ๒ ถุงมามอบให้ที่ศูนย์สุนัข
Back to home page
02
03
04
01
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading