ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร.โดย นย. จะจัด จนท. ไปประสาน หน.ท่าเรือแหลมเทียน
เพื่อทำแผนในการดำเนินการจับสุนัข สำหรับผล และการดำเนินการจับ
หรือนำสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมเทียน

------------
เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๙
ตามสั่งการประธานกรรมการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. (ผช.ผบ.ทร.) จากการประชุมศูนย์ฯ ในวันนี้
เวลาประมาณ ๐๙๐๐ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร.โดย นย. จะจัด จนท. ไปประสาน หน.ท่าเรือแหลมเทียน เพื่อสำรวจข้อมูล
- จำนวนสุนัขจรจัดบริเวณท่าเรือแหลมเทียน - บริเวณที่อาศัยที่แน่นอน - เพศของสุนัข - บุคคลที่ให้อาหารประจำที่สามารถจับสุนัขได้
เพื่อทำแผนในการดำเนินการจับสุนัข สำหรับผล และการดำเนินการจับ หรือนำสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมเทียน จะนำเรียนให้ทราบต่อไป ขณะนี้ จนท.ศูนย์ฯได้ประสานงานและกำลังดำเนินการจับสุนัขที่ท่าเรือแหลมเทียนครับ ที่อาศัยอยู่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน
- เท่าที่ตรวจพบ มีสุนัข จำนวน ๒๒ ตัว อาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามส่วนต่างๆ ของพื้นที่ (จนท.ท่าเรือ แจ้งว่ามีอีกจำนวนหนึ่ง หลบอยู่ในป่า) - จับได้เพียง ๑ ตัว
ปัญหาและอุปสรรค
๑. สุนัขหลายตัว ข้าราชการที่อยู่บริเวณนั้นๆ แจ้งว่ามีเจ้าของ เจ้าของออกเรือ กลับมาจะให้ดำเนินการนำกลับออกนอกท่าเรือ
๒. สุนัขที่เหลือส่วนใหญ่ เป็นสุนัขลงมาจากป่า และจนท.เคยใช้วิธีเป่าลูกดอกยาสลบ ทำให้ตื่นกลัวคน แม้จะเป็น จนท.ที่ปฏิบัติงานบริเวณนั้นๆ เป็นประจำ
๓. จนท.ศูนย์ฯ ของเราไม่มียาสลบ เพื่อใช้กับลูกดอกเป่ายาสลบ
๔. ข้าราชการท่าเรือแหลมเทียน ทำการซักซ้อมรับการตรวจของจเร ทร. ยังไม่สะดวก ในการอำนวยความสำดวกให้ จนท.ของเราไปจับ การดำเนินการต่อไป
- ภายในสัปดาห์หน้า จนท.ท่าเรือแหลมเทียน จะประสานให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัข นำสุนัขออกนอกพื้นที่
- ศูนย์ฯ นย. จัดหาอุปกรณ์ และยาสลบ เพื่อจัดทำลูกดอกเป่ายาสลบ และดำเนินการจับสุนัข บริเวณท่าเรือ เมื่อ จนท.ของท่าเรือพร้อม และประสานมา
- สุนัขที่จับมาได้ 1 ตัว จะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรค รวมป้องกัน5โรค(ลำไส้อักเสบ,ไข้หัด,ตับอักเสบ,หวัดและหลอดลมอักเสบ,และโรคเลปโตสไบโรซิส
Back to home page
a01
a02
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a10
a11
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading