ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอขอบคุณ

--------
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๙
ครอบครัว พรรณรายน์ บริจาคทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๙
นาง ระวีวรรณ วีระพันธ์ และครอบครัว ได้มอบอาหารสุนัข จำนวน ๓ กระสอบ,แชมพูสุนัข ๒ แกลลอน
และบริจาคเงินเป็นค่าอาหารสุนัขให้กับทางศูนย์ฯ จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท
Back to home page
S__4464687
362
55502
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading