ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่บริจาค

------------
คุณศศิพัธร์ วงศ์วาน,คุณธนาภรณ์ กัลยารัตน์,คุณวุฒิพงษ์ วงค์พุฒมาจาก กทม.มอบเงินใส่ตู้บริจาค ๕๐๐-บาท
คุณพลกฤษณ์ บุญลือและคณะมอบอาหารสุนัข ๑๐ กก. จำนวน ๒ ถุง
คุณนฤมล ถิรโภคัยและคุณอนุรักษ์ โคตรตาแสงมอบอาหารสุนัข ๒๐ กก. จำนวน ๒ ถุง
คุณตุลพันธุ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์,คุณจีรนันท์ วงค์สวัสดิ์จาก จว.ระยอง มอบอาหารสุนัขโต ๒๐ กก. ๑ ถุงและแชมพูกำจัดเห็บหมัด ๒ ขวด
ร.ต.จรัส คงศรีสวัสดิ์และครอบครัวได้มามอบอาหารสุนัขถุงละ ๑๐ กก. ๒ ถุงครับ
Back to home page
31081
31082
31165
31794
S__2253002
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading