รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-----------
เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรมทำการควบคุมประชากรสุนัข จำนวน ๑๗๐ ตัว และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ ศูนย์สุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
IMG_0888
IMG_0850
IMG_0842
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IMG_0798
21
22
23
IMG_0820
24
25
IMG_0822
26
27
28
29
30
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading