ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอบคุณ

--------------
เมื่่อ ๙ ธ.ค.๕๘
หน.ชุดดูแลสุนัขได้ดำเนินการรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดและเป็นฝี
Back to home page
8850
8851
8855
8856
8857
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading