ฉีดยาป้องกันโรคเรื้อนให้กับสุนัขภายในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
---------------
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดูแลสันัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ฉีดยาป้องกันโรคเรื้อนให้กับสุนัข จำนวน ๑๗ ตัว
Back to home page
1446042165969
1446042170292
1446042174096
1446042181000
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading