ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
-------------
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมแสดงความสามารถของสุนัขจรจัดที่ได้รับการฝึกพิเศษ
ร่วมในโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการจัดงาน “The EM District Pet a Porter 2015” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ต.ค.๕๘
ณ ศูนย์การค้า ติเอมควอเทียร์ กรุงเทพฯ โดยมี จก.กพร.ทร. และ รอง ผบ.นย. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Back to home page
1444533657008
1444533671014
1444533673216
1444533675286
1444533677385
1444533681903
1444533687539
1444533689340
1444533691406
1444533693321
1444533694968
1444533697068
1444533698902
1444533700877
1444533702744
1444533705797
1444533708061
1444533710281
1444533713726
1444533716025
1444547201365
1444547203324
1444547205020
1444547206679
1444547208359
1444547210205
1444547212835
1444547214955
1444547216918
1444547219117
1444547221109
1444547222962
1444547224977
1444547227506
1444547229453
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading