ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
---------
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแสดงความสามารถ
ในการจัดงาน “The EM District Pet a Porter 2015”  
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ต.ค.๕๘ ณ ศูนย์การค้า ติเอมควอเทียร์ กรุงเทพฯ
Back to home page
IMG_4309
IMG_4321
IMG_4323
IMG_4326
IMG_4330
IMG_4357
IMG_4364
IMG_4366
IMG_4385
IMG_4394
IMG_4416
IMG_4421
IMG_4443
IMG_4470
IMG_4479
IMG_4490
IMG_4491
IMG_4498
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading