เยี่ยมชมศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
---------------
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน ผบ.กรม สน.พล.นย.
ให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค ผอ.สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะ
จำนวน ๓๕ นาย เยี่ยมชมศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Back to home page
S__3940355
S__3915779
S__3940356
397006
397007
397008
397009
397010
397011
397012
397013
397014
397015
397016
397017
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading