เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
-----------
เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
คณะของสถานีวิทยุในเครือ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz พร้อมคณะ
และชมรมนักปั่นจักรยานการบินไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้บริจาคค่าอาหาร และอาหารสุนัข เพื่อนำไปดูแลสุนัขจรจัดต่อไป และชมการแสดงการฝึกสุนัข จากกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
โดยมี นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ นาวาเอก ประดิษฐ บางจั่น และผู้บังคับกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ
Back to home page
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.