ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ต้อนรับนักเรียนเข้ามาชมศูนย์สุนัขฯ

-----------
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ได้ต้อนรับนักเรียนเข้ามาชมการแสดงของสุนัขจรจัดของเราและได้ชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างและภูมิทัศน์รอบด้านของบ้านสุนัขจรจัด...
ทางหน่วยขอขอบคุณโรงเรียนและนักเรียนที่มาชมในครั้งนี้ด้วย (ชุดแรกที่เข้ารับชม)
Back to home page
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.