ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑๑ ฐานป่าไหม้ โดย รอง. ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑๑ ได้แถวรับการตรวจเยี่ยมฐานแยกอนามัยป่าไหม้ จาก น.อ. ชัยรัตน์ คำภิรมย์ และ น.อ. พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์

Release Date : 11-10-2018 21:58:32
ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑๑ ฐานป่าไหม้ โดย  รอง. ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑๑ ได้แถวรับการตรวจเยี่ยมฐานแยกอนามัยป่าไหม้ จาก น.อ. ชัยรัตน์ คำภิรมย์ และ น.อ. พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์

ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑๑ ฐานป่าไหม้ โดย ร.อ.สมศักดิ์ ตะคุณนะ รอง. ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑๑ ได้แถวรับการตรวจเยี่ยมฐานแยกอนามัยป่าไหม้ จาก น.อ. ชัยรัตน์ คำภิรมย์ และ น.อ. พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. พร้อม คณะ มาตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบ.ทร.  เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑