ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

Release Date : 09-07-2018 18:43:59
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย พ.จ.อ.ภิรมย์  เพ็งพูลเดช หน.ชป.กร. ร้อย ทพ.นย. ที่ ๘  ฐานวัดทุ่งคา  พร้อมกำลังพล เข้าพบปะนายมาหะมะลัน  มูซอ อดีตผู้มีหมายจับ พรก.ฉุกเฉิน ๐๕๘  ๒๕๔๘ ท้องที่ สภ.เมืองนราธิวาส ในข้อหาลอบว่างระเบิด อ.เมือง จ.นราธิวาส ปัจจุบันพ้นโทษออกมาแล้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่.๕ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อแจ้งข่าวและเชิญร่วมกิจกรรม  จิบน้ำชาพาคนกลับบ้านสร้างความเข้าใจ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑