ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

Release Date : 13-06-2018 21:09:01
ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑ นำโดย ร.อ.กิตติกานต์ นาคำภา รอง ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑ ได้ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม ธารทัศน์ เทศบาล อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี ว่าที่ นายมาหะมะยากี หะยีมะ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบาเจาะมาเป็นประธานในการประชุม และมี หน.ส่วนราชการต่างใน อ.บาเจาะมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑