รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เข้าร่วมประกอบศาสนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

Release Date : 18-05-2019 22:09:11
รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.  เข้าร่วมประกอบศาสนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

น.ท.วัชระ โคตรพัฒน์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.  เข้าร่วมประกอบศาสนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ ศาลาเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒