ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมเข้ารับการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับหน่วย

Release Date : 17-05-2019 23:10:29
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมเข้ารับการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับหน่วย

น.อ.สันติ  เกศศรีพงษ์ศา  ผบ.กรม ทพ.นย. และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมเข้ารับการอบรมกับ ศสว.ซึ่งจัดอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาหน่วย ระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข และ ฉก.ทพ. และ ฉก.ตชด. เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยและผู้บังคับบัญชาได้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้แนวทางการเมืองนำการทหาร และสถานการณ์พูดคุยสันติสุข ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๑๙ พ.ค.๖๒ และ ๒๔ ถึง ๒๖ พ.ค.๖๒ ณ เรือนรับรอง มทบ.๔๖ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จว.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒