ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

Release Date : 14-02-2019 18:02:37
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

น.อ.สันติ  เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ทพ.นย.  และ  ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี น.ท.พานุรัตน์  อุ่นญาติ เสธ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อม ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.ร้อย.ทพ.นย. ๙  ให้การต้อนรับ ณ ป่าชายเลนคลองบ้านกระจูด ม.๕ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี โดยมี นายอำเภอไม้แก่น นักเรียนโรงเรียนบ้านกระจูด  จิตอาสา  ส่วนราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒