ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. อ่านสาสน์พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนชาวไทย

Release Date : 14-02-2019 16:57:17
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. อ่านสาสน์พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนชาวไทย

น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ทพ.นย.  และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. อ่านสาสน์พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระบรมมหาราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๑ ต่อหน้าแถวทหาร และ บก.กรม ทพ.นย. พร้อมทั้ง ร้อย.ทพ.นย. ที่สังกัด กรม ทพ.นย. ร่วมอ่านสาสน์พระราชดำรัส ต่อหน้ากำลังพลทุกพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒