ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. ประธานพิธีปิดการประเมิน ชคต.ของเขตรับผิดชอบในพื้นที่ของ ฉก.นย.ทร.

Release Date : 22-01-2019 14:50:59
ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. ประธานพิธีปิดการประเมิน ชคต.ของเขตรับผิดชอบในพื้นที่ของ ฉก.นย.ทร.

ฉก.ทพ.นย. โดย ร้อย.ทพ.นย. ๑ มอบหมายให้ จ.อ.วุฒินันต์ ประทุม หน.ชป.กร.และ นท.ควบคุม ชคต.ปะลุกาสาเมาะ พร้อม ชุด ชป.กร. นำกำลังพล อส.ชคต. ปะลุกาสาเมาะ จำนวน ๑๕ นาย และ ร้อย.ทพ.นย.ที่​ ๙​    เข้าร่วมพิธีปิดการประเมิน ชคต.ของเขตรับผิดชอบในพื้นที่ของ ฉก.นย.ทร. โดยมี น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการปิดพร้อมทั้งให้โอวาทและมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศให้กับ ชคต.ที่ชนะเลิศในการประเมิน ณ สนามยิงปืน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส ซึ่ง ชคต.ปะลุกาสาเมาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประเมิน ชคต. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างเข้าร่วมงานเหตุการณ์ปกติกำลังพลทุกนายปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒